งานส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

ข้อบังคับ (Rule)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

พื้นฐาน (fundamental)

คำสั่ง sql
powerBI

ระบบ กลไก (Structure)

KU-ISEA/my
KU Learn
KU LAM
AskMe + Dialogflow
KU-DD (เอกสารออนไลน์)
KU-RU (ระบบประกาศ)
KU-Mart
KU-QR Payment Service
KU-auto signing service
Face detection & recognization

 

เครื่องมือ (Tool)

ประชุมออนไลน์ Cisco Webex
Excel เบื้องต้น
Tableau

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (Self-Service)

keyboard เปลี่ยนภาษา
ฟอต์น TH Sarabun
SSO printer