เอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Online

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่างๆ

➧ แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์pdf

➧ Guidelines for Requesting Educational
Documents in Electronic Formatpdf

➧ ขั้นตอนผู้ยื่นขอ

  • นิสิตปัจจุบัน หรือมี account @ku.th ให้ login ด้วย account ดังกล่าว
  • นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้
  • กรอกแบบฟอร์มยื่นขอที่นี่ (หรือคลิ๊กที่ แบนเนอร์ด้านล่าง)
  • ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงิน

*หมายเหตุ  การยื่นขอสำหรับวิทยาเขตอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร

  • 20 บาท ต่อประเภท (ราคาพิเศษสำหรับช่วยเหลือเยียวยาในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 นี้เท่านั้น)
  • ชำระออนไลน์ผ่าน QR Code

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สำหรับหน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชน ต่างๆ 

 

 

  • สแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร หรือ เข้าเว็บไซต์ https://verify.ku.ac.th
  • กรอกเลขที่เอกสารและรหัสผ่าน (สอบถามจากเจ้าของเอกสาร)

 

 

NEW! การขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่างๆ ของนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา (เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)


➧ การยื่นขอสำหรับนิสิตวิทยาเขตอื่นให้ดูรายละเอียดตารางนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่